Poprawka dotycząca możliwości wpisywania obron niezgodnie z typem studiów
Zmiana formatu wyświetlania dat